Algemene Voorwaarden​

Lees deze algemene voorwaarden aandachtig. Het gebruik van de studio en de aankoop van lessen is onderhevig aan deze voorwaarden. Door lessen te volgen ga je akkoord met deze voorwaarden.

Yukha Yoga behoudt het recht om deze regels aan te passen en te wijzigen wanneer nodig. Yukha Yoga behoudt zich de vrijheid de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. Je wordt via de mail van alle wijzigingen op de hoogte gehouden. De wijzigingen worden gepubliceerd op de website en Facebook pagina van Yukha Yoga en zijn bindend voor studenten.

Betalingen

De lesgelden dienen vooraf te worden voldaan. Graag de betaling voor de eerste van de maand overmaken op bankrekening  NL52 KNAB 0259 2682 32 t.n.v. Yukha Yoga of contant betalen voor aanvang van de les.

Terugvordering van het bedrag is niet mogelijk wanneer er geen (volledig) gebruik is gemaakt van het abonnement of de strippenkaart.

Prijzen

De prijzen zijn zoals vernoemd op de website. Yukha Yoga behoud zich het recht deze prijzen te wijzigen. Studenten krijgen een maand voor de prijswijziging een melding. 

Abonnement

Yukha Yoga geeft de mogelijkheid tot aanschaf van de volgende drie abonnementen: het maandabonnement voor 1 x per week les, het maandabonnement voor 2 x per week les en het onbeperkt abonnement.

Abonnementen zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen aan een andere student. 

Maandabonnementen lopen van de eerste tot de laatste dag van de maand. De contributies zijn gebaseerd op 48 lesweken per jaar, de studio is 4 weken gesloten gedurende het jaar.

Je kunt je doorlopend abonnement via e-mail opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken.

Wanneer je een abonnement hebt voor 1 x of 2 x per week, en je bent een week verhinderd, kun je gemiste lessen op een ander moment inhalen, dit kan alleen binnen de geldigheidsduur van je abonnement.

Het is mogelijk om je abonnement een keer voor maximaal een volledige kalendermaand te pauzeren, bijvoorbeeld in verband met vakantie. Een verzoek om pauzering moet minimaal twee weken van tevoren per email worden ingediend.
In geval van ziekte of een blessure kan het abonnement tijdelijk bevroren worden. Dit dien je zelf op tijd aan te geven (niet achteraf). Lessen die je hebt gemist door ziekte kunnen alleen ingehaald worden op het moment dat het abonnement weer doorloopt.

Rittenkaarten

Rittenkaarten zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen aan een andere student. Een rittenkaart is 6 maanden geldig, ingaande op het moment van aanschaf. Wanneer deze periode is verlopen kan er geen gebruik meer van worden gemaakt.

Workshops

De betaling van een workshop vindt plaats per te ontvangen factuur uiterlijk  14 dagen voor aanvang van de workshop.  Deelname aan een workshop is definitief na ontvangst van de betaling.

Giftcards

Een giftcard kan zowel online als in de studio van Yukha Yoga verkregen worden. Een giftcard kan tot 12 maanden na aankoop ingeleverd worden.

Als er lessen, rittenkaarten of abonnementen worden verkregen door de giftcard geld hier de betreffende looptijd voor.

De waarde van de giftcard staat altijd duidelijk op de giftcard en kan niet voor andere producten, diensten of geld worden ingeleverd.

Timing

Uit respect naar de docent en andere studenten vragen we dat je minimaal vijf minuten voor aanvang van de les aanwezig bent. 

Om er zeker van te zijn dat je mee kunt doen aan een les adviseren we een matje te reserveren via e-mail of whatsapp.

Een student die regelmatig niet op komt dagen na een matje te hebben gereserveerd wordt uitgesloten van het reserveren.

Uitval docent

Bij ziekte en/of uitval van een docent zal Yukha Yoga , indien mogelijk, voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Yukha Yoga de student hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De uitgevallen les kan op een ander tijdstip worden ingehaald. In geval van ziekte en/of uitval van een docent heeft de cursist geen recht op vergoeding. Uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.

Annuleringen lessen

Mocht je onverwachts niet kunnen op je ingeplande yogales, dan kun je je afmelden en je les op een ander tijdstip inhalen. Als je binnen 6  uur voor aanvang annuleert of niet komt opdagen dan berekenen wij de kosten. 

De desbetreffende les wordt afgeboekt van je rittenkaart. 

Een les wordt geannuleerd bij nul of één student. Het minimum aantal studenten voor een les is twee. 

Annuleringen workshops

Workshops kunnen tot 24 uur voor de geplande workshop kosteloos per e-mail geannuleerd worden. Bij annuleringen binnen 24 uur voor de geplande workshop wordt geen inschrijfgeld terugbetaald. Als de workshop niet door kan gaan vanwege te weinig cursisten of andere omstandigheden, wordt het bedrag teruggestort.

Gezondheid

Studenten moeten ten alle tijden de studio melden dat er gezondheidsproblemen zijn. Informeer van te voren bij een deskundige bij medische klachten of blessures.

Yukha Yoga is niet verantwoordelijk voor blessures of aandoeningen bij studenten. De student moet de docent juist informeren over medische beperkingen of klachten. Wanneer er gezondheidskwesties zijn raden we aan een dokter te raadplegen. Wanneer je tijdens de yogales pijn voelt opkomen, stop dan met de oefening en licht de docent in.

Wanneer er vragen, klachten of opmerkingen zijn kan dit gemaild worden naar: info@yukha-yoga.nl 

Persoonlijke bezittingen

Vanwege veiligheidsoverwegingen adviseren we om waardevolle bezittingen zo veel mogelijk thuis te laten of te plaatsen op een veilige plek in de studio.

Yukha Yoga is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen.

Kleding

Student wordt gevraagd om zich gepast te kleden zodat de zedigheid ten alle tijde wordt bewaard tijdens het beoefenen van yoga in de lessen. Ondergoed, strings, zwemkleding etc. worden niet beschouwd als gepaste kledij.

De yogastudio is een schoenvrij gebied. Al het buiten schoeisel moet worden geplaatst in ons schoenenrek.

Hygiëne 

Eten is niet toegestaan in de studio.

Persoonlijke hygiene vinden we belangrijk. Overheersende luchtjes, zoals deodorant en parfum, worden niet gewaardeerd.

Privacy & persoonsgegevens

Yukha Yoga bewaart alleen persoonsgegevens die nodig zijn om een account aan te maken. ​

De bewaarde gegevens worden in geen enkel geval gedeeld met derde partijen.

Wanneer iemand zes maanden niet actief is geweest bij Yukha Yoga wordt zijn/haar account verwijderd.