tarieven

Het lesgeld dient voor het begin van de nieuwe maand betaald te zijn. Het bedrag kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL 24 ABNA 0843534826 t.n.v. A.B. Ernsting of contant worden voldaan voor aanvang van de les.